Aj vy hľadáte

kvalitu

dobrú cenu

rýchlosť

a spoľahlivosť?


 

Hľadáte NÁS!

Ceny

Ceny

Cena našich služieb je závislá od rozsahu prác, náročnosti terénnych prác a ďalších faktorov. Po poskytnutí základných informácií Vám spracujeme cenovú ponuku.

Žiadosť o cenovú ponuku Vás k ničomu nezaväzuje. Zavolajte nám, alebo nám pošlite e-mailom tieto základné informácie pre spracovanie cenovej ponuky:

  • obec, kde sa Vaša nehnuteľnosť nachádza
  • približné rozmery alebo výmera parcely
  • ako je parcela zapísaná v katastri nehnuteľností (či má založený list vlastníctva v registri C KN)
  • o aký druh geodetických prác máte záujem

V prípade vyhotovovania geometrického plánu sú v cenovej ponuke zahrnuté aj poplatky spojené s úradným overením na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu (bývalé správy katastra) v kolkových známkach vo výške 27 EUR. 

Ceny geodetických prác sa snažíme tvoriť tak, aby pre Vás boli výhodné a pre nás prijateľné.

Cenovú ponuku si vyžiadajte na e-mailovej adrese: benedikovicka@gmail.com