Aj vy hľadáte

kvalitu

dobrú cenu

rýchlosť

a spoľahlivosť?


 

Hľadáte NÁS!

Kontakt

Kontakt

Mária Benedikovičová
geodet a kartograf 

mobil: 0908 860 818
e-mail:
benedikovicka@gmail.com

Bilíkova 2, 841 01 Bratislava

fyzická osoba (číslo živnostenského registra: 104-21098)

IČO: 34556524

 

Overovanie geodetických a kartografických prác:

autorizovaný geodet a kartograf  Ing. Jaroslav Benedikovič

mobil: 0907 798 322

 e-mail: j.benedikovic@gmail.com 

Geodetické práce vyhotovujeme najmä v katastroch Bratislava, Senec a Malacky. Pri prácach väčšieho rozsahu poskytujeme geodetické služby aj v rámci celej SR.