Aj vy hľadáte

kvalitu

dobrú cenu

rýchlosť

a spoľahlivosť?


 

Hľadáte NÁS!

Referencie

Referencie

vieme robiť veľké veci…

 • výkupový elaborát pre plánované metro v Bratislave v subdodávke pre spoločnosť Metro Bratislava, a.s.
 • geometrický plán na určenie vlastníckych práv pre záber plánovaného metra v Bratislave v subdodávke pre    spoločnosť Metro Bratislava, a.s.
 • geometrický plán na výkup pozemkov pre Most Apollo v subdodávke pre spoločnosť Metro Bratislava, a.s.
 • kompletné geodetické práce počas výstavby predajne Billa v Bratislave Dúbravke
 • porealizačné zameranie a geometrický plán na zameranie stavby a inžinierskych sietí - predajňa Billa v Bratislave Dúbravke
 • geometrické plány na obnovenie právneho stavu na účely reštitúcií pre Pozemkový úrad v Bratislave
 • účelová mapa pre poľnohospodárske družstvo v Plaveckom Štvrtku – 12 ha
 • pozemkové úpravy v Bratislave – návrh riešenia pre cca 1600 parciel
 • geometrické plány na zameranie novovybudovaných úsekov diaľnic v subdodávke pre NDS, a.s.
 • rozparcelovanie územia o rozlohe 23 ha určeného pre výstavbu rodinných domov
 • polohopisný a výškopisný plán ako podklad pre vypracovanie projektu náučného chodníka pre Miestny úrad Rusovce
 • geometrický plán na určenie vlastníckych práv – náučný chodník Rusovce Bratislava
 • geometrický plán a vytýčenie trasy cyklistického chodníka pre Miestny úrad Podunajské Biskupice
 • geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie v Bratislave Petržalke v rozsahu 62 ha pre súkromnú osobu
 • geometrický plán na zameranie jazdeckého areálu v Miloslavove v rozsahu 46 ha

…aj zákazky menšieho rozsahu

 • developerské projekty, geometrické plány v nových lokalitách, ako napr. Mladé Čunovo, Rusovce, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Chorvátsky Grob, Čierna Voda
 • zameriavanie rodinných domov v lokalitách Devín, Dúbravka, Ružinov, Most pri Bratislave, Koliba
 • za obdobie od roku 1992 do konca decembra 2016 sme pre Vás vyhotovili neuveriteľných 1739 zákaziek!
 • takéto obrovské množstvo práce menšieho aj väčšieho rozsahu nás oprávňuje k tomu, aby sme Vám opäť ponúkli svoje geodetické služby, pretože vzhľadom k skúsenostiam ich vieme poskytnúť kvalitne a odborne