Aj vy hľadáte

kvalitu

dobrú cenu

rýchlosť

a spoľahlivosť?


 

Hľadáte NÁS!

geodet bratislava geodet senec geodet malacky geodet dunajska streda geodet pezinok

Vítame Vás na našej stránke. Ponúkame Vám geodetické služby najmä v katastroch spadajúcich pod katastrálne odbory okresných úradov v Bratislave, Senci, Malackách a Dunajskej Strede (bývalé správy katastra).

Prečo my?

  • poradenstvo týkajúce sa katastra nehnuteľností, geodézie a kartografie Vám poskytneme zdarma a to nielen počas vyhotovovania zákazky, ale kedykoľvek to budete potrebovať
  • u nás Vás čaká kvalitne odvedená práca za rozumnú cenu v dohodnutom termíne
  • žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností formou záznamu Vám vyhotovíme zdarma
  • kvalitne vyhotovené geodetické práce overuje autorizovaný geodet a kartograf, člen Komory geodetov a kartografov, ktorá zabezpečuje pravidelné vzdelávanie svojich členov
  • znalosť operátu katastra nehnuteľností a dlhoročná prax sú zárukou, že nami vyhotovené geodetické práce budú aj použiteľné, či už na právne úkony, alebo na iné účely, pre ktoré si ich u nás objednáte
  • v prípade potreby Vám odporučíme advokátsku kanceláriu, ktorá má prax pri riešení sporov týkajúcich sa nehnuteľností
  • naše služby si môžete objednať v pohodlí Vášho domova, snažíme sa šetriť Váš čas
  • priebežne Vám poskytneme informácie o overovacom konaní na katastrálnom odbore okresného úradu (predtým správe katastra) v prípade vyhotovovania geometrického plánu
  • pracujeme s moderným technickým vybavením